ASC-MSC Producten

Wereldwijd worden er enorme inspanningen geleverd om onze voedselproductie steeds duurzamer te maken. Ook voor zeevruchten is dat het geval : zowel in de visserij als in aquacultuur is “duurzaamheid” een sleutelelement geworden.

Voor verschillende visserijen of kweekprojecten is die duurzaamheid vastgelegd door middel van een certificatie. Een voorbeeld van zo’n certificatie voor visserijproducten is de MSC certificatie (Marine Stewardship Council) waarvan de tegenhanger voor kweek de ASC certificatie is (Aquaculture Stewardship Council).

In het assortiment EPIC producten is er zeker ook plaats voor MSC- en ASC- producten.  Zo worden diverse vissoorten, pandalus garnalen en Canadese Sint Jakobsvruchten aangeboden met het MSC logo, terwijl ook ASC pangasius tot het gamma behoort. 

Zie catalogus